Pravidla soutěže pro Tiktok a Instagram

TIKTOK

Na sociální síti TikTok každý pátek losujeme jednoho výherce, který získá kryt z e-shopu Luvcase.cz úplně zdarma. 

Společnost TikTok, respektive společnost ByteDance, není nijak spojená s probíhající soutěží a nezodpovídá za průběh soutěže. Provozovatelem soutěže je e-shop a Tiktok profil Luvcase.cz, respektive společnost KAMOON s.r.o. s IČ: 10757121. Provozovatel soutěže, společnost KAMOON s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

 

Pravidla soutěže:

Jednou týdně (většinou ve čtvrtek nebo v pátek) vydá TikTok profil Luvcase.cz (https://www.tiktok.com/@luvcase.cz) soutěžní video. Aby se uživatel do soutěže zapojit, musí splňovat následující:

1. Dát To se mi líbí (Like) na soutěžní video

2. Napsat komentář na soutěžní video

 

Vždy v pátek večer do 23:59 (Časové pásmo v místě Praha (GMT+2) proběhne na profilu https://www.tiktok.com/@luvcase.cz vyhlášení soutěže. Společnost KAMOON s.r.o. náhodně vybere jeden komentář pod soutěžním videem a autor tohoto komentáře vyhraje soutěž a získá nárok na kryt zdarma od e-shopu Luvcase.cz. Výherce soutěže bude vyhlášen v nově vydaném videu. 

 

Sledování profilu https://www.tiktok.com/@luvcase.cz není pravidlem soutěže. Označení někoho druhého v komentářích pod soutěžním videem rovněž není pravidlem soutěže.

 

Předmět soutěže:

Kryt na mobilní telefon od e-shopu Luvcase.cz dle výběru výherce.

 

 • Společnost Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 • Společnost Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel soutěže bude účinné od okamžiku zveřejnění nových pravidel na stránce Luvcase.cz/soutez.
 • Tato pravidla jsou veřejně dohledatelná na stránce Luvcase.cz/soutez pod veřejně dostupným odkazem.
 • Provozovateli sociální sítě TikTok nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 • Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 • Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., a osob majetkově či organizačně propojených se společností Luvcase.cz, respektive KAMOON s.ro., či osoby blízké těmto zaměstnancům.
 • Soutěžní komentář nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Soutěžní komentář rovně nesmí obsahovat prvky násilí, pornografie či jinak pohoršující nebo nevhodný obsah. Soutěžní komentář rovněž nesmí jakýmkoli způsobem poškozovat dobré společnosti Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o.

 

INSTAGRAM

Na sociální síti Instagram každý pátek vyhlašujeme soutěž, která budeme mít jednoho výherce, který získá kryt z e-shopu Luvcase.cz úplně zdarma. 

Společnost Instagram, respektive společnost Meta Platforms, dříve Facebook, není nijak spojená s probíhající soutěží a nezodpovídá za průběh soutěže. Provozovatelem soutěže je e-shop a Instagram profil Luvcase.cz, respektive společnost KAMOON s.r.o. s IČ: 10757121. Provozovatel soutěže, společnost KAMOON s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž změnit nebo zrušit a to bez udání důvodu.

 

Pravidla soutěže:

Jednou týdně v pátek vydá Instagram profil Luvcase.cz https://www.instagram.com/luvcase.cz/ soutěžní příspěvek. Aby se uživatel do soutěže zapojit, musí splňovat následující:

1. Dát To se mi líbí (Like) na soutěžní příspěvek

2. Napsat komentář na soutěžní příspěvek a splnit podmínky v daném příspěvku

 

Vždy v neděli do 23:59 (Časové pásmo v místě Praha (GMT+2) proběhne na profilu https://www.instagram.com/luvcase.cz/ vyhlášení soutěže. Společnost KAMOON s.r.o. náhodně vybere jeden komentář pod soutěžním příspěvkem a autor tohoto komentáře vyhraje soutěž a získá nárok na kryt zdarma od e-shopu Luvcase.cz. Výherce soutěže bude vyhlášen v nově vydaném stories a také v komentáři či v popisku příspěvku. 

 

Sledování profilu https://www.instagram.com/luvcase.cz/ není pravidlem soutěže. Označení někoho druhého v komentářích pod soutěžním videem rovněž není pravidlem soutěže.

 

Předmět soutěže:

Kryt na mobilní telefon od e-shopu Luvcase.cz dle výběru výherce.

 

 • Společnost Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.
 • Společnost Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla soutěže. Nové znění pravidel soutěže bude účinné od okamžiku zveřejnění nových pravidel na stránce Luvcase.cz/soutez.
 • Tato pravidla jsou veřejně dohledatelná na stránce Luvcase.cz/soutez pod veřejně dostupným odkazem.
 • Provozovateli sociální sítě Instragram nevznikají ve spojení se soutěží žádná práva ani povinnosti, ani vůči jejím účastníkům.
 • Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 • Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o., a osob majetkově či organizačně propojených se společností Luvcase.cz, respektive KAMOON s.ro., či osoby blízké těmto zaměstnancům.
 • Soutěžní komentář nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, nesmí obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost. Soutěžní komentář rovně nesmí obsahovat prvky násilí, pornografie či jinak pohoršující nebo nevhodný obsah. Soutěžní komentář rovněž nesmí jakýmkoli způsobem poškozovat dobré společnosti Luvcase.cz, respektive KAMOON s.r.o.