SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ OSOBY v souladu s ust. § 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku a čl. 7 GDPR

Souhlasím s tím, aby společnost KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz), s IČO: 10757121 se sídlem Rybná 716/24, Praha 11000, použila vytvořené fotografié mé osoby (dále jen materiál). Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií v digitalizované (nehmotné) formě, a to zejména způsobem:

1. Společnost KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz) je oprávněna užít fotografie pro marketingové účely na všech sociálních sítích a webových stránkách, které společnost KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz) zřizuje.
2. Společnost KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz) je oprávněna poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií jako svých autorských děl třetím osobám, a to pro účely tvorby reklamních či jiných marketingových spotů.
 
Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny či použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.
 
Souhlasím s tím, aby společnost KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz) tyto materiály případně i ve spojení s mými identifikačními údaji níže zpracovávaly za účelem archivace, prezentace na sociálních sítích a webových stránkách a za účelem poskytování licence k těmto materiálům.
 
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat, a to e-mailem doručeným na mirek@kamoon.cz případně zprávou doručenou na další kontaktní místa uvedená v zásadách zpracování osobních údajů. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním).
Více informací o zpracování osobních údajů ve společnosti KAMOON s.r.o. (dále jen e-shop Luvcase.cz) a o souvisejících právech subjektů údajů naleznete na www.luvcase.cz.